مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی علوم دام و طیور
  گرایش ژنتیک کمی /دانشگاه گیلان - دانشکده کشاورزی / معدل 18
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی علوم دامی
  گرایش دام و طیور /دانشگاه گیلان - دانشکده کشاورزی / معدل 17.75

دانش تخصصی

 • تولیدات ارگانیک دام و طیور
  100% Complete
  عنوان مدرک: اخذ گواهینامه ملی در سمینار ملی تولیدات ارگانیک دام و طیور - 1394
 • تولید و پرورش جوجه گوشتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دستیار مهندس ناظر ( توافقی) در مجموعه 53000 قطعه ای پاشنه طلا - لنگرود
 • کارآموزی پرورش طیور
  100% Complete
  عنوان مدرک: زیر نظر گروه علوم دامی دانشگاه گیلان
دانش تخصصی
 • تولیدات ارگانیک دام و طیور
  100% Complete
  عنوان مدرک: اخذ گواهینامه ملی در سمینار ملی تولیدات ارگانیک دام و طیور - 1394
 • تولید و پرورش جوجه گوشتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دستیار مهندس ناظر ( توافقی) در مجموعه 53000 قطعه ای پاشنه طلا - لنگرود
 • کارآموزی پرورش طیور
  100% Complete
  عنوان مدرک: زیر نظر گروه علوم دامی دانشگاه گیلان
https://.com