مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1389
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 18

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۶
  گروه صنعتی درخور
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • خرداد ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۴
  آموزشگاه حسابداری
  مالی و حسابداری/ مدرس
 • شهریور ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰
  قرارگاه خاتم النبیاء
  مالی و حسابداری/ کارآموز

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت در حوزه های ورزشی شنا و بدنسازی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نرم افزار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com