مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد / معدل 15

پروژه ها

 • 1393
  ساختمان 2 طبقه مسکونی
  پیمانکار
 • 1392
  ساختمان 4 طبقه مسکونی
  کار آموز

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Tekla Structures
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autocad Strucrural Detailing
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com