مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • تدبیر / فهم سیاسی
  • خلاقیت و نوآوری
  • خود مدیریتی
https://.com