مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1367 تا 1369
  کارشناسی تاسیسات
  /دانشگاه ....

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵
  نگاه سبز جاوید
  کارشناس تاسیسات
 • دی ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۴
  شرکت نو آوران معماری پارس
  کارشناس تاسیسات
 • بهمن ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳
  شرکت دانشگاه
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارشناس تاسیسات و انبار داری
 • بهمن ۱۳۸۷ تا دی ۱۳۹۲
  سرنا سبز گستر پارس
  کارشناس تاسیسات

  توضیحات: صنعتی .ساختمانی.فضای سبز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com