مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش سازه /دانشگاه قم
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی عمران
  گرایش سازه /دانشگاه بین المللی چابهار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  Evalution of active faults of US & forcasting of aftertime mega-quakes /3.th International Congress on Civil Engineering , Architectur and Urban Development 29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ارزیابی فنی و اقتصادی سازه های مجهز به جداگر لرزه ای و دسترسی به مطلوب ترین رفتار دینامیکی سازه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • OpenSees
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArchiCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com