مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1393
    کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
    /دانشگاه دانشگاه سراب اردبیل / معدل 14.96
https://.com