مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  بانك ملي
  مهندسی عمران/ معماری/ پيمانكار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  شركت در مسابقه مكانيك خاك وپي دردوران كارداني

پروژه ها

 • 1395
  كار ساختمان وبهمراه كاردرشركت ساحه تجربتي معماري كلانشهر
  ناظر

افتخارات

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ساختمان سازي و كاشي كاري بنائب و سنگ كارى و كارهاي شيرواني
  100% Complete
  عنوان مدرک: داراي مدرك فني

ابزار و نرم افزار

 • اتوكت ورد واكسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ساختمان سازي و كاشي كاري بنائب و سنگ كارى و كارهاي شيرواني
  100% Complete
  عنوان مدرک: داراي مدرك فني
https://.com