مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مشاوره
  گرایش مشاوره و راهنمایی /دانشگاه پیام نور اصفهان / معدل 16.46
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مشاوره
  گرایش مشاوره و راهنمایی /دانشگاه هرمزگان / معدل 15.26

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  آموزش و پرورش
  منابع انسانی و آموزش/ مشاور مدرسه
 • تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  آموزش و پرورش
  منابع انسانی و آموزش/ مشاور مدرسه
 • تیر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  سازمان فنی و حرفه ای
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر آموزشگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  دوره آموزشی راهنمای عملی در مصحبه بالینی(20ساعت) دوره آموزشی آسیب شناسی روانی پیشرفته(50ساعت) دوره آموزشی رویکرد ACT (150ساعت) دوره آموزشی درمان شفقت(20ساعت) دوره آموزشی سکس تراپی مقدماتی(16 ساعت)

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • والیبال و فعالیت های تفریحی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مشاوره تحصیلی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس مشاوره و راهنمایی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مشاوره تحصیلی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس مشاوره و راهنمایی
https://.com