مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1394
    فوق دیپلم الکتروتکنیک
    گرایش برق صنعتی /دانشگاه ازاد اسلامی

ابزار و نرم افزار

  • کامپیوتر
    80% Complete
    عنوان مدرک: گواهینامه درجه ۲
https://.com