مختصری از من

دارای مدرک کارگاه درمان اکت
دارای مدرک کارگاه بازی درمانی
دارای مدرک کارگاه درمان T.A.T
دارای مدرک کارگاه تربیت کودک

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش شخصیت /دانشگاه علوم تحقیقات تهران / معدل 19.02
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی روان شناسی
  گرایش بالینی /دانشگاه شاهد تهران / معدل 16.5
 • 1386 تا 1390
  دیپلم علوم انسانی
  / معدل 19

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک معتبر از موسسه زبان سفیر
https://.com