مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1387
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان / معدل 14.13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت متد الکترونیک سپاهان
  مسئول امور اداری- بازرگانی
 • آذر ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴
  شرکت پات سامه
  امور اداری
 • فروردین ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳
  شرک پویاکارمبارکه
  اداری
 • آذر ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت داناراه مبارکه
  مسئول اداری- مسئول اجرایی
 • مهر ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  هتل پردیس مبارکه
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مسئول بازاریابی و روابط عمومی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضو فعال بسیج

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری نوآوران
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهارتی
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارتی
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارتی
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com