مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی کشاورزی
  گرایش مهندسی صنایع غذایی /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۴
  جهاد کشاورزی شهرستان سنندج
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول تایید نقشه های UTM دار سازمان نظام مهندسی و ارجاع آنها به واحد امور اراضی جهاد کشاورزی
 • آبان ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  جهاد کشاورزی
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • فروردین ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۰
  کارخانه خرمدشت
  صنایع غذایی/ سرپرست خط تولید
 • شهریور ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۰
  کارخانه خرمدشت
  صنایع غذایی/ سرپرست فنی آزمایشگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  آموزش پرسنل لبنیاتی زیتون

پروژه ها

 • 1394
  تجهیز و راه اندازی لبنیاتی زیتون
  مسئول کنترل کیفی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره شغلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • صنایع غذائی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی صنایع غذایی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره شغلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • صنایع غذائی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی صنایع غذایی
https://.com