مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم تجربی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  بیمارستان فیروزآبادی
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ راننده
 • اردیبهشت ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۹۲
  مهرکام پارس
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارگز خط تولید

  توضیحات: فعال در زمینه تولید تجهیزات خودرو

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش
 • انجام کارهای فنی و الکتریکی
 • پرورش گل و گیاه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • جوشکاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم جوشکاری از سازمان فنی و حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با کامپیوتر
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با اینترنت
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • جوشکاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم جوشکاری از سازمان فنی و حرفه ای
https://.com