مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 18.96

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مادیران
  مالی و حسابداری/ کارشناس حسابداری
 • آذر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت الماسه ساز
  مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری انبار و صنعتی
 • خرداد ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۲
  شرکت ایران فریمکو
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری انبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری انبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com