مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
  /دانشگاه ازاد اسلامی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • عکاسی و ویرایش عکس
  100% Complete
  عنوان مدرک: عکاسی از سینما جوان و فتوشاپ از فنی حرفای
 • مهرتهای هفتگانه کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسی و ویرایش عکس
  100% Complete
  عنوان مدرک: عکاسی از سینما جوان و فتوشاپ از فنی حرفای
 • مهرتهای هفتگانه کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
https://.com