مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم مکانیک خودرو
  /دانشگاه تبریز

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com