مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1364 تا 1368
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری و سیستم اطلاعات مدیریت /دانشگاه ایالتی اوکلاهما کشور آمریکا

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس وابسته یه IOEC
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۱
  شرکت گلوبال پترو تک دبی
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی پروژه حفاری 22 حلقه چاه در میدان توسعه گازی پارس جنوبی
 • تیر ۱۳۸۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۰
  شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران (IOEC)
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی پروژه های فاز 9و10 و 12 پارس جنوبی و سکوهای نفتی کشور هند در بمبئی
 • تیر ۱۳۸۲ تا تیر ۱۳۸۴
  شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ایران ( OIEC)
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی پروژه فاز 9و10 پارس جنوبی بخش خشکی OFFSHORE
 • مرداد ۱۳۷۴ تا تیر ۱۳۸۲
  شرکت بذر جنوب
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی و مدیر واردات و صادرات
 • شهریور ۱۳۷۰ تا تیر ۱۳۷۴
  شرکت آلومینیوم المهدی
  مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری
 • دی ۱۳۶۵ تا اردیبهشت ۱۳۶۹
  شرکت نفتی Chevran
  مالی و حسابداری/ سوپروایزر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com