مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه علم و فرهنگ

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت ارتباط و انتقال داده های صنایع
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com