مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی مواد
  گرایش جوشکاری /دانشگاه صنعتی اصفهان
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مواد و متالورژِی
  گرایش متالورژی صنعتی /دانشگاه یزد / معدل 15.79

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت گداز صنعت
  کارآموزی2
 • مرداد ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  فولاد مبارکه اصفهان
  کارآموزی1

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  شرکت در مسابقات سراسری عملیات حرارتی
 • 1394
  عضویت و حضور در انجمن علمی مواد دانشگاه یزد
 • 1394
  برگزاری شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی بازرسی غیر مخرب

پروژه ها

 • 1396
  بررسی اثر استفاده از نانو ذرات تقویت کننده و عملیات حرارتی بر خواص جوش اصطکاکی-اغتشاشی آلیاژ آلومینیم 6082(پروژه ی کارشناسی ارشد)
 • 1395
  بررسی و حصول سیکل عملیات حرارتی آلیاژآلومینیوم 7075(پروژه ی کارشناسی)
 • 1395
  بررسی و حصول سیکل عملیات حرارتی آلیاژآلومینیوم نزدیک به 2024
 • 1395
  جوشکاری فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 420 و ارزیابی خواص جوش

دانش تخصصی

 • استفاده از کلید فولاد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بررسی و انجام آزمایشات مربوط به مهندسی مواد
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Image Processing
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xpert highsource
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • استفاده از کلید فولاد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بررسی و انجام آزمایشات مربوط به مهندسی مواد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com