مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
  /دانشگاه جامع علمی کاربردی کارآموزان چالوس / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  کارت اعتباری ایران کیش
  مسئول دفتر/ مسوول پشتیبانی استان مازندران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl بین المللی
 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: network+ , windows 8

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl بین المللی
 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: network+ , windows 8
https://.com