مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی جغرافیا
  گرایش برنامه ریزی شهری /دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان / معدل 17

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هنری:نقاشی-نمایش و...
 • ورزشی:والیبال،کوهنوردی
 • فرهنگی:عضو نخبگان فرهنگ و هنر در اصفهان -از اعضای موسس انجمن دانشجویی هدا-دبیر کیته ادبی انجمن دانشجویی هدا،معاون امور کمیته مالی-عضو کارگروه گرافیک انجمن دانشجویی ها-سرپرست گروه تئاتر بامیکان در اصفهان و....
 • ورزشی:والیبال،کوهنوردی
 • هنری:نقاشی،نمایش و...
 • فرهنگی: عضو نخبگان فرهنگ و هنر در اصفهان- از اعضای موسس انجمن دانشجویی هدا در اصفهان-معاون امور کمیته مالی91-دبیر کمیته ادبی درسال 93-عضو کارگروه گرافیک انجمن هدا و سرپرست فعلی و دستیار کارگردان گروه تئاتر بامیکان

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پردازش تصاویر ماهواره ای(ENVI)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • delta graf
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • snagit
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Premiere
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فناوری اطلاعات (IT)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی و فیلم برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدوین فیلم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • هنرهای نمایشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقاشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پردازش تصاویر ماهواره ای(ENVI)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • delta graf
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • snagit
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com