مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 13.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت بازرگانی کیمیا گستران
  امور بازرگانی و دفتری
 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  مهد زبان کودک
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس زبان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • اجتماعی
 • هنری
 • ورزشی
 • موسیقی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنایی با امور کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرگانی (Commercial)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با امور کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرگانی (Commercial)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com