مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1368 تا 1374
    کارشناسی مهندسی برق
    گرایش الکترونیک /دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی / معدل 14
https://.com