مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1393
    فوق دیپلم کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه جامع علمی و کاربردی پارس / معدل 14
https://.com