مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش استراتژی /دانشگاه سمنان / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/

سوابق آموزشی پژوهشی

 • - برآورد (P/E) کارشناسی برای شرکت های سیمان تهران و خوزستان برای سال مالی 93 ، دکتر ابراهیمی، 1393 - برآورد ساختار هزینه برای سیمان غرب، سیمان تهران، خوزستان و شرق برای سال مالی 93 ، دکتر ابراهیمی، 1393 - برنامه ریزی، پیاده سازی و ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت امتیاز متوازن (BSC) ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر فیض، 1392 - ارایه تحقیق در خصوص ماتریس بوستون (BCG) ، SPACE و تحلیل شبکه ای (Grid Analysis) ، مدیریت استراتژیک، دکتر وکیل الرعایا، 1391 - همکاری در بررسی و پیشنهاد مدل اولیه جهت برنامه استراتژی گروه صنعت و معدن بنیاد تعاون ناجا با رویکرد مزیت مادری (Creating value in multi Business Companies) ، 1390 - بررسی نیروهای پورتر و تجزیه و تحلیل عوامل خارجی و داخلی در مدلهای EFE و IFE برای شرکت لجورهیدرولیک، برنامه ریزی استراتژیک، دکتر فیض، 1390 - بررسی ماتریس Space و BCG برای شرکت آرینا(نمایندگی پخش کاغذ دیواری راش آلمان)، ، برنامه ریزی استراتژیک، دکتر فیض، 1390 - بودجه بندی برای شرکت خدمات چاپ دیانا،بودجه بندی، دکتر موتمنی، 1390 - ارائه تحقیق تخصصی در خصوص زبان بدن و ارتباط کلامی، ارتباطات، دکتر رستگار، 1390 - پروژه در خصوص خطاهای شناختی در تصمیمگیری و مبحث صف و زمان انتظار، تصمیمگیری برای مدیران، دکتر زارع، 1390 - پیش بینی فروش و سود عملیاتی برای شرکتهای سیمان شرق و سیمان شاهرود برای سال مالی 90 ، اصول حسابداری، دکتر ابراهیمی، 1390

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Strategy (استراتژی کسب و کار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Corporate Strategy
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Models ( مدل های کسب و کار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Branding
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل سهام
  60% Complete
  عنوان مدرک: تحلیلگری بازار سرمایه
 • معامله گری اوراق بهادار
  20% Complete
  عنوان مدرک: معامله گری اوراق بهادر
 • اصول بازار سرمایه
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول بازار سرمایه

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Strategy (استراتژی کسب و کار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Corporate Strategy
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Models ( مدل های کسب و کار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Branding
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل سهام
  60% Complete
  عنوان مدرک: تحلیلگری بازار سرمایه
 • معامله گری اوراق بهادار
  20% Complete
  عنوان مدرک: معامله گری اوراق بهادر
 • اصول بازار سرمایه
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول بازار سرمایه
https://.com