مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش مهندسی شیمی /دانشگاه سراسری زنجان / معدل 13

افتخارات

 • 1387
  قهرمانی باشگاه های بسکتبال کرج در رده سنی جوانان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به کار بازاریابی
 • علاقه و محارت در فوتبال و بسکتبال

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مهندسی شیمی

ابزار و نرم افزار

 • HYSYS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مهندسی شیمی
https://.com