مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه ازاد نجف اباد / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مخابرات
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ پشتیبانی فنی

پروژه ها

 • 1394
  سیستم مدیریت اطلاعات کارگاه طلاسازی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراحی وب سایت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی C
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTMLCSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی وب سایت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی C
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com