مختصری از من

.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه دانشگاه خوارزمی تهران (علوم اقتصادی سابق) / معدل 17.5
 • 1393 تا 1388
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش مهندسی نرمافزار /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲
  مخابرات فارس
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارآموز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • حل مسائل تصمیم‌گیری با استفاده از روش‌های MCDM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Digital Marketing
  60% Complete
  عنوان مدرک: Inbound Marketing - Hubspot Academy
 • داده کاوی (Data Mining)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی R
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Super Decision
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • RapidMiner
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حل مسائل تصمیم‌گیری با استفاده از روش‌های MCDM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Digital Marketing
  60% Complete
  عنوان مدرک: Inbound Marketing - Hubspot Academy
 • داده کاوی (Data Mining)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی R
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com