مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی صنايع دستي
  گرایش سفال و سراميك/نقاشي ايراني /دانشگاه سراسري مازندران

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تذهيب
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تذهيب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com