مختصری از من

اینجانب دارای گواهینامه موتور سیکلت و خودرو سواری هستم و امیدوارم که بتوانم در جهت خدمت به کشور، جامعه انسانی و همینطور بنیان خانواده به صورت کوشا عمل نموده و بتوانم بستر امنی برای خانواده فراهم آورم، جایگاه رفیعی در زمینه عبودیت و بندگی، همینطور مراتب بالائی در جهت انسانیت بدست آورم.
از خداوند دست یابی به این مهم را عاجزانه مسألت می کنم و امیدوارم که مرا در این راه مدد فرماید.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا هم اکنون
  کارشناسی Industrial engineering- Student
  گرایش Industrial production /دانشگاه Islamic Azad University South Tehran / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  Harim Elm Publications - Shafa' gostar isaar-Company - Private enterprise and the free market
  Typist- Responsible for marketing and sales- Troubleshoot and repair computer (and Network = Partially)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Softwares: Solidwork - Office word - power point
  60% Complete
  عنوان مدرک: Levels of education: Solidwork in University - Word & Power point in Free markets

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com