مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ساخت و تولید
  گرایش قالبسازی /دانشگاه سراسری تبریز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت پیستون سازی ایران
  مهندسی مکانیکهوافضا/ اپراتور فنی تخصصی کنترل کیفیت

نقاط قوت رفتاری

 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com