مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1374 تا 1379
  کارشناسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه آزاد مشهد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  موسسه خدماتی
  مسئول دفتر/ مدیر
 • مهر ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۸۵
  شرکت پمپ سازی
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ طراحی و توسعه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1380
  مدرس فنی موسسات خصوصی

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کار با دستگاههای تراش وفرز cncو برنامه نویسی مربوط
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • سالید ورکز وACDLو...
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره های کانون زبان ایران
دانش تخصصی
 • کار با دستگاههای تراش وفرز cncو برنامه نویسی مربوط
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com