مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد معماری
  گرایش معماری /دانشگاه هنر و معماری پارس / معدل 17
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی معماری
  گرایش مهماری /دانشگاه آزاد بندرعباس / معدل 175

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk Revit Architecture
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray 3ds max
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SkhUp
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com