مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی معماری
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  سازمان نظام مهندسی
  مهندسی عمران/ معماری/ امور فنی و مهندسی

  توضیحات: مدیریت پروژه های ارجاعی به سازمان نظام مهندسی جهت اخذ پروانه و پایانکار شهرداری و اخذ تاییدیه های نظام مهندسی کشور

 • مهر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  هلدینگ کیان ایران
  بازاریابی و فروش/ مدیرداخلی و روش

  توضیحات: مدیریت داخلی و مدیریت فروش را به عهده داشتم و کارشناسان فروش را سرپرستی نموده ام

 • فروردین ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۲
  شرکت ساختمانی تاسیساتی سایبان
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیرداخلی

  توضیحات: تسلط به تمام مراحل اداری،اظهارنامه ها، لیست های بیمه و حقوق،آشنایی با سیستم های مالی و حسابداری

 • مهر ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۸
  انبوه ساز ابنیه رویای سبز
  مهندسی عمران/ معماری/ نظارت فنی

  توضیحات: پروژه های انبوه سازی شمال کشور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com