مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مديريت ورزشى
  گرایش مديريت بازاريابى ورزشى /دانشگاه تهران مركز
 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی مديريت ورزشى
  گرایش مديريت /دانشگاه تهران مركز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  شركت بيمه آسيا
  بازاریابی و فروش/ بازاريابى بيمه عمر
 • دی ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳
  مدرسه پسرانه
  منابع انسانی و آموزش/ مربى ورزش

پروژه ها

 • 1395
  توسعه و اعتباريابى مقياس كنجكاوى در هواداران ورزشى
  محقق
 • 1394
  نحوه بازاريابى شركت نايك
  محقق

افتخارات

 • 1392
  گواهينامه طراحى تمرين
 • 1392
  شركت وهمكارى در كنگره ملى تخصصى علوم ورزشى ، نياز نسل فردا
 • 1392
  گواهينامه مدل سازى در مديريت ورزشى

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشى اجتماعى
 • ورزشى
 • اجتماعى

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حوزه ورزشى شاخه والیبال
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه سفير
دانش تخصصی
 • حوزه ورزشى شاخه والیبال
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com