مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مهندسی IT
    گرایش هوش مصنوعی /دانشگاه آزاد کرمان
  • 1382 تا 1386
    کارشناسی فیزیک
    گرایش فیزیک /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 14
https://.com