مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • خلاقیت و نوآوری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مشتری مداری
https://.com