مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم كامپيوتر
 • 1395 تا هم اکنون
  دیپلم كامپيوتر
  / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  نمايندگي فرش ماشيني سليمان و نگين مشهد
  مسئول دفتر/ هماهنگ كننده و مدير فروش
https://.com