مختصری از من

علیرضا تقی زاده
متولد آبان ۱۳۷۶
فعال سیاسی اجتماعی در شهرستان بابل
سابقه مجری گری به مدت ۴ سال در شهرستان و استان
حضور فعال در جمع های مردمی و اجتماعی و سیاسی

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علوم و فنون مازندران

افتخارات

 • 1394
  برگزیده به عنوان مجری جوان برتر استانی
 • 1392
  برگزیده به عنوان خلاق و طراح فرهنگی در مسابقات کشوری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مجری گری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ندارد

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مجری گری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ندارد
https://.com