مختصری از من

به عنوان شخصی که علاقه به فعالیت درزمینه کارهای اداری و سازمانی دارم،بسیارعلاقمند هستم تا انگیزه خودراباتیم در حال توسعه شما به اشتراک بگذارم.
چندویژگی بارزمن که می تواند درپیشبرداهداف سازمانی شما مفیدباشد،روحیه کارتیمی وروابط عمومی بالای من است.شخصیت خودانگیخته وپویا به همراه سخت کوشی تاکنون در زندگی بنده موثربوده است.
عامل مهمی که توان مضاعفی در این زمینه به من می دهدعلاقمندی بالای من به همکاری با شما می باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه البرز / معدل 17

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  شهرداری تهران-منطقه 2
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس شهرسازی

دانش تخصصی

 • مهارت های ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com