مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد MBA - مدیریت مالی
  /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  بانک انصار
  مالی و حسابداری/ مشاور تحلیل و سرمایه گذاری در امور شرکتهای کوچک و متوسط SME
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  هواپیمایی ماهان
  مالی و حسابداری/ کارشناس فنی - مالی
 • دی ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲
  هواپیمایی ایران ایر
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ترجمه کتاب : غلبه بر بازار _ چاپ شده توسط انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع کتاب انتخاب بهینه سهام و مدیریت سبد است

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدارک حرفه ای بازار سرمایه
  100% Complete
  عنوان مدرک: تحلیل گری بازار سرمایه - سازمان بورس و اوراق بهادار
 • مدارک حرفه ای بازار سرمایه
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول بازار سرمایه - سازمان بورس و اوراق بهادار
 • ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت سرمایه گذاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ریسک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مالی - اختیار خرید و اختیار فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی Visual Basic
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • vensim
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: IELTS : 6
 • فرانسوی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدارک حرفه ای بازار سرمایه
  100% Complete
  عنوان مدرک: تحلیل گری بازار سرمایه - سازمان بورس و اوراق بهادار
 • مدارک حرفه ای بازار سرمایه
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول بازار سرمایه - سازمان بورس و اوراق بهادار
 • ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت سرمایه گذاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ریسک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مالی - اختیار خرید و اختیار فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com