مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی طراحی پارچه و لباس
  گرایش چاپ پارچه /دانشگاه پیام نور تهران شرق / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  توانا رسانه نوین
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

  توضیحات: انجام امور بیمه، پیگیری پشتیبانی، هماهنگی جلسات، خرید ملزومات شرکت و ...

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com