مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی اقتصاد
  /دانشگاه مفید

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  حکمت
  مالی و حسابداری/ مدیرمالی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مدرس

پروژه ها

 • 1395
  مدیریت ریسک اعتباری

افتخارات

 • 1390
  کسب رتبه ممتاز در مقطع کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Financial Management (مدیریت مالی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com