مختصری از من

روحیه تیمی بالا
قدرت یادگیری بالا
اعتماد به نفس خوب

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی کامپوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۶
  شزان
  منابع انسانی و آموزش/ دستیار اجرایی و کارشناس منابع انسانی
 • آبان ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت گلدیران
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی

  توضیحات: تسلط کامل به سیستم حضور و غیاب
  تسلط کامل به امور قراردادها و احکام
  تسلط به محاسبه حقوق و دستمزد
  انجام ارزیابی عملکرد پرسنل
  مصاحبه پرسنل
  آشنایی با قوانین وزارت کار
  نگهداشت نیرو و افزایش انگیزه پرسنل
  تنظیم آیین نامه های اجرائی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی
 • شنا، بدنسازی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مصاحبه استخدامی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اداری و کارگزینی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم فزار PWkara
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار دیدگاه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حضور و غیاب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فتوشاپ
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • چارگون
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مصاحبه استخدامی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اداری و کارگزینی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com