مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مكانيك
  گرایش سيالات /دانشگاه آزاد-واحد شيراز-پرديس

نقاط قوت رفتاری

 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Office pak
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com