مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی معماری
  گرایش شهری،بافت فرسوده /دانشگاه شهرداری کرج

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  آزاد
  ساخت و تعمیرات دستگاههای خشکشویی،دیگ بخار

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ساخت و تعمیرات دستگاههای خشکشویی و دیگ بخار
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی معماری،،البته غیر مرتبطه

ابزار و نرم افزار

 • اکثریت ابزارهای برقی و ....
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ساخت و تعمیرات دستگاههای خشکشویی و دیگ بخار
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی معماری،،البته غیر مرتبطه
https://.com