مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش هیدرولیک /دانشگاه علم و صنعت تهران / معدل 17.2
 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه سراسری یزد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  بنیاد تعاونی مسکن وزارت دفاع -شرکت انبوه سازی مسکن میثاق مرآت
  مهندسی عمران/ معماری/ خدمت مقدس سربازی
 • خرداد ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  شرکت سیمان جنوب قشم
  مهندسی عمران/ معماری/ پروژه تفریحی اقامتی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲
  شرکت سازه تک تهران ( پیمانکار تعاونی مسکن نمونه سپاه)
  مهندسی عمران/ معماری/ ناظر پروژه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  بررسی ریسک و آسیب پذیری پروژه

پروژه ها

 • 1395
  پروژه 116 واحدی طوبی - بنیاد تعاون ودجا
  کارشناس و ناظر مقیم
 • 1393
  پروژه تفریحی اقامتی ترنج قشم
  سرپرست کارگاه
 • 1391
  مسجد و مجتمع ورزشی منطقه 22 تهران
  کارشناس پروژه

  توضیحات: کارشناس پروژه - مسئولیت اجرایی و متره و برآورد پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سرپرست کارگاه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: اتوکد - نرم افزار Etabs - نرم افزار MS Project

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سرپرست کارگاه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: اتوکد - نرم افزار Etabs - نرم افزار MS Project
https://.com