مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دیپلم دیپلم امور اداری_دیپلم انسانی
https://.com