مختصری از من

اینجانب میثم ملکشاهی زاده دارای مدرک کارشناسی فناوری اطلاعات وجویای کار.
بسیارمنظم ومتعهدوکاری.البته کارت معافیتم معافیت سه برادری است.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 17.32

دانش تخصصی

 • مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی

ابزار و نرم افزار

 • مرتبط باکامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی
https://.com